KRAPEK — TAX & IT SOLUTIONS
PETR KRAPEK
Věřím v malé a střední firmy, v menší týmy, které dokážou pozitivně ovlivňovat okolí. Pomáhám jim popsat a pochopit obchodní příležitosti, poznat potřeby zákazníků, nastavit efektivní spolupráci uvnitř firmy a třeba i automatizované procesy. Baví mě, když vidím, jak se posouvají dopředu.
Chci dělat smysluplnou práci s lidmi, kteří mi budou důvěřovat a budou se aktivně podílet na společném úsilí. Padneme si do oka? Protože…
FO zapsaná v Živnostenském rejstříku
Č. j.: MUUH-ŽO/44001/2022/MlcV
IČO: 058 79 264, neplátce DPH

Sídlo — Nové sady 988/2, 602 00, Brno
Office — tř. Tomáše Bati 829, 760 01, Zlín
Datová schránka — sx5d8da