KRAPEK & TEAM — IT SOLUTIONS
PETR KRAPEK
Věřím v malé a střední firmy, v menší týmy, které dokážou pozitivně ovlivňovat okolí. Pomáhám jim popsat a pochopit obchodní příležitosti, poznat potřeby zákazníků, nastavit efektivní spolupráci uvnitř firmy a třeba i automatizované procesy. Baví mě, když vidím, jak se posouvají dopředu.
Chci dělat smysluplnou práci s lidmi, kteří mi budou důvěřovat a budou se aktivně podílet na společném úsilí. Padneme si do oka? Protože…
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku
Č. j.: SMOL/188738/2016/OZIVN/RGR/Nag
Magistrát města Brna

Sídlo — Nové sady 988/2, 602 00, Brno
Office — Cyrilská 508/7, 627 00, Brno
IČO — 058 79 264

FASTCentrik — Upgates — Shoptet — APEK